Kiadványok

– KIADVÁNY#1 – tájékoztató / informatív célú kézikönyv – téma, tartalom: alap- közép- felsőfokú oktatást, szakoktatást általánosan érintő témakörök, mint pl.: kiadvany_1

 • tanulók, hallgatók gyakorlati képzésen bekövetkező balesetei, felelősségek;
 • számítógéppel végzett munka kockázatai, ergonómia, e-könyvek bevezetése, kötelezően számítógépen végzendő feladatok bővülése. Egyoldalú fizikai terhelés, ülő/álló munka okozta kockázatok, az egészségkárosodás elkerülésének lehetőségei.
 • pszichoszociális kockázati tényezők. Információáramlás hiányosságai, túlterhelődés – kiégés, humán kapcsolatok – munkatársak, diákok, szülők – stressz kezelés, konfliktushelyzet kezelés.
 • Tanintézeten kívül végzett, munkakörhöz kapcsolódó feladatok kockázatai, veszélyforrásai. Egyes pedagógus munkaköröket érintő speciális kockázati tényező ismertetése pl: testnevelő – fizikai kockázatok, kémia szakos tanárok – veszélyesanyag-kezelés, kémiai veszélyforrások

– KIADVÁNY#2 – szórólap – téma, tartalom: kiadvany_2

 • érdekvédelem, jogérvényesítés; pszichoszociális kockázati tényezők, stressz, informatikai eszközök használatából eredő kockázati tényezők; ergonómia – statikus ülő/álló munkavégzés.
 • Munkabaleset, üzemi úti baleset fogalma, ezek bekövetkezése esetén a munkavállaló jogai és kötelezettségei – csak az alapfogalmak szintjén.
 • Foglalkozás egészségügyi szolgáltató szerepe az egészség megőrzésben – időszakos vizsgálatok jelentősége.

– KIADVÁNY#3 – plakát – téma, tartalom: kiadvany_3

 • érdekvédelem, jogérvényesítés; pszichoszociális kockázati tényezők, stressz, informatikai eszközök használatából eredő kockázati tényezők; ergonómia – statikus ülő/álló munkavégzés.
 • Munkabaleset, üzemi úti baleset fogalma, ezek bekövetkezése esetén a munkavállaló jogai és kötelezettségei – csak az alapfogalmak szintjén.
 • Foglalkozás egészségügyi szolgáltató szerepe az egészség megőrzésben – időszakos vizsgáltok jelentősége.

– KIADVÁNY#4 – Munkavédelmi és munkabiztonsági témájú tájékoztató füzet – téma, tartalom: kiadvany_4

 • általános ismertető a munkáltató kötelezettségeiről a munkavédelmi képviselőválasztás lebonyolításával kapcsolatban, különös tekintettel a nem régen bekövetkezett jogszabályi változásokra.
 • Munkavédelmi képviselő, munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület – jogok és kötelezettségek rendszerének ismertetése.
 • Munkavédelmi ellenőrzéseken való részvétel, munkavédelmi szaktevékenységet ellátó, valamint foglalkozás egészségügyi ellátást nyújtó személlyel vagy szolgáltatóval való kapcsolattartás, információcsere, együttműködés.
 • Munkabalesetek kivizsgálásának szabályai, munkavédelmi képviselők részvétele a munkabaleseti kivizsgálásban.
 • Érdekvédelem, jogérvényesítés – kapcsolattartás az érdekvédelmi szervezetekkel.

– KIADVÁNY#5 – Munkaegészségügyi témájú prevenciós/tudatosító célú zsebkönyv –téma, tartalom: kiadvany_5

 • elsősorban munkaegészségügyi témák prevenció-központú, gyakorlatias megközelítésben történő összefoglalása („Mit tehetek”), ergonómiai pszichoszociális rizikófaktorok esetei.

– KIADVÁNY#6 – Munkabiztonsági témájú prevenciós/tudatosító célú zsebkönyv– téma, tartalom: kiadvany_6

 • elsősorban munkabiztonsági témák prevenció-központú, gyakorlatias megközelítésben történő összefoglalása („Mit tehetek”) – fizikai, biológiai, kémiai veszélyforrások, balesetek elkerülése, teendő baleset bekövetkezte esetén, stb.